keo bẫy chim làm bằng gì vậy anh? anh bôi keo lên cành cây có sẵn hay là làm 1 que keo riêng rồi tới chỗ bẫy gắn vào